เกี่ยวกับไฟ-ฟ้า

โครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน จากมูลนิธิทีเอ็มบี

ไฟ คือ พลังที่มี
อยู่ในตัวเด็กทุกคน
ฟ้า คือ พลังของการ
“ให้” จาก TMB

โครงการไฟ-ฟ้า เป็นกิจกรรมหลักของมูลนิธิทีเอ็มบี ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2552 ภายใต้ปรัชญา “TMB Make THE Difference” มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้คืนสู่ชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

อาสาสมัคร

ร่วมงานกับโครงการ ไฟ-ฟ้า แล้วรู้สึกภาคภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างสังคมให้มีความแข็งแรง
อ่านต่อ สุชีวิน จันทราสุริยารัตน์ (พี่ก๊อก) อาสาสมัครทีเอ็มบี
ไฟฟ้า แสงสว่างแห่งปัญญา กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ...ประทับใจครั้งนี้ได้เห็น และเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ วิถีชุมชนที่แข็มแข็ง ความสุขที่หาไม่ได้ในเมือง
อ่านต่อ สุนันทา  พลอยสุข (พี่จิ๊ก) อาสาสมัครทีเอ็มบี
ได้เห็นเด็กๆ ตื่นเต้นกับสิ่งที่เราถ่ายทอดให้พวกเค้าแล้วรู้สึกเป็นการใช้วันอาทิตย์ที่คุ้มค่ามาก ถือว่าตัวเองโชคดีมากที่ ได้รับ โอกาสในการเป็น ผู้ให้
อ่านต่อ ธัชกร พฤฒินพดล (พี่น้อง)
รอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของผู้รับ  คือพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม
อ่านต่อ ธนษมล  ตรีพัชรากุล (พี่เพชร) อาสาสมัครทีเอ็มบี