ข้อมูลอาสาสมัคร

ธัชกร พฤฒินพดล (พี่น้อง)

Thatchakorn.p@sbs.ac.th

ได้เห็นเด็กๆ ตื่นเต้นกับสิ่งที่เราถ่ายทอดให้พวกเค้าแล้วรู้สึกเป็นการใช้วันอาทิตย์ที่คุ้มค่ามาก ถือว่าตัวเองโชคดีมากที่ ได้รับ โอกาสในการเป็น ผู้ให้

อาสาสมัครโครงการ พูดอย่างมั่นใจ ยาก..นิดเดียว

 

 • โทรศัพท์
  -

 • วันเกิด
  -

 • งานอาสาที่สนใจ
  -

 • ความถนัด
  -

 • ช่วงเวลาที่สะดวก

เป้าหมายการเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิทีเอ็มบี

 • 0 ชั่วโมงต่อปี
  ที่ท่านอยากทำงานอาสาสมัคร

 • 0 ฿ บาทต่อปี
  ที่ท่านอยากบริจาค