ข้อมูลอาสาสมัคร

ธนษมล  ตรีพัชรากุล (พี่เพชร)

Tanasamon.Tre@tmbbank.com

รอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของผู้รับ  คือพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม

อาสาสมัครโครงการ เกษตรยั่งยืน เพื่อชุมชนคลองเจริญ 2 จ.อุดรธานี

สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างศูนย์เรียนรู้ ลดปัญหาการว่างงาน สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งต่อให้ชุมชนอื่น ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่าย พร้อมให้ความรู้การเกษตรยั่งยืน กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชน 32 ชุมชน รวมถึงราชภัฎอุดรฯ และวิทยาลัยการอาชีพ เพื่อการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชาวชุมชนได้ในอนาคต

 • โทรศัพท์
  -

 • วันเกิด
  -

 • งานอาสาที่สนใจ
  -

 • ความถนัด
  -

 • ช่วงเวลาที่สะดวก

เป้าหมายการเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิทีเอ็มบี

 • 0 ชั่วโมงต่อปี
  ที่ท่านอยากทำงานอาสาสมัคร

 • 0 ฿ บาทต่อปี
  ที่ท่านอยากบริจาค