ข้อมูลอาสาสมัคร

รุ่งโรจน์ วิรุฬห์สุทธิกุล (พี่โจ)

รอยยิ้มและกำลังใจจากน้องๆ ที่มาช่วยกันปรับปรุง มุมรกร้างเป็นห้องไฟ ฟ้า และมุมพักผ่อนในโรงเรียน ทำให้พวกเรามีพลังที่จะเดินหน้าทำกิจกรรมต่อๆ ไปด้วยความสุขครับ

อาสาสมัครโครงการ ไฟ-ฟ้า คลับ โรงเรียนวัดพุทธบูชา

ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชน สร้างชมรมเด็กสร้างสรรค์ FAI-FAH Club ในโรงเรียน เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 • โทรศัพท์
  -

 • วันเกิด
  -

 • งานอาสาที่สนใจ
  -

 • ความถนัด
  -

 • ช่วงเวลาที่สะดวก

เป้าหมายการเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิทีเอ็มบี

 • 0 ชั่วโมงต่อปี
  ที่ท่านอยากทำงานอาสาสมัคร

 • 0 ฿ บาทต่อปี
  ที่ท่านอยากบริจาค