ข้อมูลอาสาสมัคร

ทีมมีฝัน

ร่วมสร้างฝันให้เป็นจริง  จากพลังของการ "ให้" ที่ยิ่งใหญ่

อาสาสมัครโครงการ ป่าน้อยในเมืองใหญ่ที่สันลมจอย จ.เชียงใหม่

นำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ปลูก เปลี่ยน ป่า พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เสริมความชุ่มชื้นกว่า 800 ต้น ปรับปรุงพื้นที่เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ พร้อมอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้เยาวชนในพื่นที่ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว

 • โทรศัพท์
  -

 • วันเกิด
  -

 • งานอาสาที่สนใจ
  -

 • ความถนัด
  -

 • ช่วงเวลาที่สะดวก

เป้าหมายการเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิทีเอ็มบี

 • 0 ชั่วโมงต่อปี
  ที่ท่านอยากทำงานอาสาสมัคร

 • 0 ฿ บาทต่อปี
  ที่ท่านอยากบริจาค