ข้อมูลอาสาสมัคร

นคร รักษ์เกริกก้อง (คุณปิ๊ก)

ชีวิตทำงาน ที่ไม่ได้มีแต่งาน ยังมีความสุขจากการให้ และการได้รับแรงบัลดาลใจดีๆ

อาสาสมัครโครงการ สวนหย่อม-สวนสุขภาพ หาดใหญ่

นำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกป่า ปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมขนาดใหญกลางเมืองหาดใหญ่ เป็นส่วนสุขภาพและสนามกีฬาเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวชุมชนที่อยู่ในเมือง รวมถึงลูกหลานให้หันมาเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขภาพที่ดีห่างไกลยาเสพติด

 • โทรศัพท์
  -

 • วันเกิด
  -

 • งานอาสาที่สนใจ
  -

 • ความถนัด
  -

 • ช่วงเวลาที่สะดวก

เป้าหมายการเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิทีเอ็มบี

 • 0 ชั่วโมงต่อปี
  ที่ท่านอยากทำงานอาสาสมัคร

 • 0 ฿ บาทต่อปี
  ที่ท่านอยากบริจาค