ข้อมูลอาสาสมัคร

ปริชาติ แจ้วชุ่มชื่น (พี่อุ๊ย)

มาร่วมสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข กับพวกเรากันค่ะ

อาสาสมัครโครงการ สหกรณ์เห็ดเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้คนในชุมชนได้ ด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน โดยจัดทำแปลงเห็ดในโรงเรียนฯ ส่งเสริมให้นักเรียน และชุมชนรู้จักการเพาะเห็ด และเพิ่มมูลค่าเห็ดโดยการแปรรูปเป็นอาหารจำหน่ายเป็นระบบสหกรณ์ เพื่อสร้างการเรียนรู้และเป็นรายได้เพิ่มเติมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สร้างรายได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาท

 • โทรศัพท์
  -

 • วันเกิด
  -

 • งานอาสาที่สนใจ
  -

 • ความถนัด
  -

 • ช่วงเวลาที่สะดวก

เป้าหมายการเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิทีเอ็มบี

 • 0 ชั่วโมงต่อปี
  ที่ท่านอยากทำงานอาสาสมัคร

 • 0 ฿ บาทต่อปี
  ที่ท่านอยากบริจาค