ข้อมูลอาสาสมัคร

มาลี ว่องศิลป์วัฒนา (พี่อี๋)

Malee.Von@tmbbank.com

สองมือของเราสร้างชุมชนให้น่าอยู่ได้จริงๆ

 • โทรศัพท์
  -

 • วันเกิด
  -

 • งานอาสาที่สนใจ
  -

 • ความถนัด
  -

 • ช่วงเวลาที่สะดวก

เป้าหมายการเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิทีเอ็มบี

 • 0 ชั่วโมงต่อปี
  ที่ท่านอยากทำงานอาสาสมัคร

 • 0 ฿ บาทต่อปี
  ที่ท่านอยากบริจาค