ข้อมูลอาสาสมัคร

ธีรารัตน์ ชัยชาญ (พี่เต้ย)

Thirarattana.Cha@tmbbank.com

ทุกครั้งที่ไปไฟ-ฟ้าถึงจะเป็นวันหยุด แต่ความตั้งใจที่จะทำให้ชุมชนไม่เคยหยุด

อาสาสมัครโครงการ Cookie Ville 

ช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้คนในชุมชนได้ ด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน สร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน ส่งต่อความรู้ในการผลิตและวางแผนการขาย คุกกี้ วิลล์ ให้กับชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน เฉลี่ย 10,000-12,000 บาท

 • โทรศัพท์
  -

 • วันเกิด
  -

 • งานอาสาที่สนใจ
  -

 • ความถนัด
  -

 • ช่วงเวลาที่สะดวก

เป้าหมายการเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิทีเอ็มบี

 • 0 ชั่วโมงต่อปี
  ที่ท่านอยากทำงานอาสาสมัคร

 • 0 ฿ บาทต่อปี
  ที่ท่านอยากบริจาค