อาสาสมัคร

ร่วมเป็นอาสาสมัครมนุษย์ไฟ-ฟ้า โดยการนำทักษะหรือความถนัดของคุณ มาสอนให้เด็กๆ หรือคนในชุมชนได้รู้จักพัฒนาตนเอง และปลูกฝังให้พวกเขามีความสุขจากการนำความสามารถที่ได้ ไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
มาร่วมจุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชนด้วยกันเถอะ

ร่วมเป็นอาสาสมัครได้ ที่นี่

เรามีโครงการที่เป็นประโยชน์มากมายรอคุณมาร่วมจุดประกายด้วยกัน!

อาสาสมัคร

อ่านต่อ
ธนษมล  ตรีพัชรากุล (พี่เพชร) อาสาสมัครทีเอ็มบี
อ่านต่อ
มาลี ว่องศิลป์วัฒนา (พี่อี๋) อาสาสมัครทีเอ็มบี
อ่านต่อ
ทีมมีฝัน อาสาสมัครทีเอ็มบี
อ่านต่อ
ธีรารัตน์ ชัยชาญ (พี่เต้ย) อาสาสมัครทีเอ็มบี
6 ใน 24