อาสาสมัคร

ร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการไฟ-ฟ้า โดยการนำทักษะหรือความถนัดของคุณ มาสอนให้เด็กๆ หรือคนในชุมชน
ได้รู้จักพัฒนาตนเอง และปลูกฝังให้พวกเขามีความสุขจากการนำความสามารถที่ได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
มาร่วมจุดประกายเยาวชนและชุมชนด้วยกัน

ร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการไฟ-ฟ้า โครงการที่เปิดรับอาสาสมัคร
เรามีโครงการที่เป็นประโยชน์มากมาย
รอคุณมาร่วมจุดประกายด้วยกัน!
FAI-FAH for Communities
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน
อาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาต
ไม่มีอุปสรรค มีแต่ความร่วมมือร่วมใจ
อาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาต
การ"ให้"ทำให้มีความสุข และความอิ่มเอมใจ
อาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาต
พี่ปลื้มใจ เพราะเราตั้งใจทำมากจริงๆ
อาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาต
งานที่ออกมามีแต่รอยยิ้ม และความสุข
อาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาต
เรารู้สึกว่า...เราเป็นผู้ให้จริงๆ ในวันนี้ และมีอะไรที่เราสามารถที่จะให้ชุมชนได้มากขึ้น
อาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาต
ผมรู้สึกว่าการ"ให้"ทำให้เราอิ่มอกอิ่มใจ แทนที่เราจะเก็บทุกอย่างไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรความรู้
ความสามารถที่เก็บไว้กับตัวเรา สามารถถ่ายทอดให้กับชุมชน

อาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาต
ได้เติมพลังบวกกลับมา ได้คำตอบว่าเราทำไปเพื่ออะไร และสิ่งที่เราทำไปจะไปผลิดอกออกผลเป็นอย่างไร
ในมือของพี่ๆ ในชุมชน

อาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาต
เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนความคิด ทุกคนในชุมชนน่ารักมาก
อาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาต
รู้สึกว่าเราช่วยอะไรได้มากกว่าที่เราคิด รู้สึกว่ามันต่อยอดได้จริงๆ นะ มันเปิดมุมมองให้เราคิดไปอีกขั้นหนึ่ง
อาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาต
>
สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด มูลนิธิทีเอ็มบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า
(โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ
หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่างๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิ
สามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิ
สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้
มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิ
ตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล
และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย
และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล
และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)

มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืนต่อไป