ข้อตกลงและเงื่อนไข

บัญชีผู้ใช้

 • ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของมูลนิธิ เช่น การร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ ดังนั้น มูลนิธิขอแจ้งให้
  ท่านทราบว่า โปรดรักษารหัสผ่านของท่านให้ปลอดภัย เพราะท่านคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับมูลนิธิ หากท่านสงสัยว่ามีบุคคลอื่นใดกำลังใช้งานบัญชีของท่านอยู่ โปรดแจ้งให้มูลนิธิทราบผ่านช่องทางตามรายละเอียดในเมนู “ติดต่อเรา”
 • เมื่อท่านสร้างบัญชีผ่านการลงทะเบียน ถือว่าท่านได้ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านมาให้มูลนิธิเพื่อใช้เป็นประวัติส่วนตัวของท่าน ทุกกิจกรรมของท่านที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของมูลนิธิ จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับมูลนิธิ

เนื้อหาผู้ใช้

 • เมื่อท่านโพสต์เนื้อหาใดๆ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของมูลนิธิ
 • ท่านไม่สามารถโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดต่อกฎหมาย รวมทั้งกฎหรือระเบียบระหว่างประเทศ และมูลนิธิขอแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาและการกระทำใดๆ ก็ตามที่ท่านได้โพสต์ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิ รวมทั้งผลที่ตามมาของการโพสต์เนื้อหาเหล่านั้นด้วย
 • หากมูลนิธิได้รับแจ้งว่าเนื้อหาของท่านละเมิดกฎหรือสิทธิของผู้อื่น หรือหากมูลนิธิพบว่าเนื้อหาของท่านละเมิดแนวทางของเว็บไซต์ของมูลนิธิ มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้นออกจากเว็บไซต์ของมูลนิธิ

การโพสต์เนื้อหา

 • เนื้อหาที่ท่านได้ส่งมาหรือโพสต์บนเว็บไซต์ของมูลนิธิ มีแนวโน้มว่าจะเข้าถึงได้ต่อสาธารณะ หากท่านกังวลว่าสมาชิกท่านอื่นๆ ของเว็บไซต์ของมูลนิธิหรือบุคคลที่ท่านไม่รู้จัก จะทราบเนื้อหาบางส่วนของท่าน กรุณาอย่าโพสต์เนื้อหาเหล่านั้น และขอให้ท่านได้โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของมูลนิธิสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมูลนิธิขอแจ้งให้ท่านทราบว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวของมูลนิธินั้น ถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิด้วย

สิทธิ์ของมูลนิธิ

มูลนิธิเป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.tmbfoundation.or.th รวมถึงแอปพลิเคชั่นและบริการในปัจจุบันและในอนาคต พร้อมทั้งเครื่องหมายทางการค้า Application Programming Interfaces (API1) รหัส และเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยพนักงานของมูลนิธิ

มูลนิธิขอแจ้งให้ท่านทราบว่า มูลนิธิห้ามท่านกระทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ขณะเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และบริการของมูลนิธิ:

 • เข้าถึง แทรกแซง หรือใช้งานพื้นที่หรือระบบภายในเว็บไซต์ของมูลนิธิ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิหรือของผู้ให้บริการของมูลนิธิ
 • ทำให้ระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ หรือสำรวจ หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบใดๆ ของมูลนิธิ
 • ใช้บริการของมูลนิธิในทางใดทางหนึ่งเพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือแทรกแซง ขัดขวางการเข้าถึงของผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่าย รวมถึงการส่งไวรัส การบรรจุข้อมูลเกินขนาด การทำให้ข้อมูลล้น การทำสแปม การส่งอีเมลจำนวนมากไปยังเว็บไซต์หรือบริการของมูลนิธิ

1Application Programming Interfaces (API) คือ การสนับสนุนแอปพลิเคชั่นและบริการหลากหลายประเภท โดยช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิแบ่งปัน (Share) เนื้อหาผ่านแอปพลิเคชั่นหรือบริการต่างๆ และช่วยให้บุคคลภายนอกค้นพบเนื้อหา ได้สิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อต่างๆ และแบ่งปันสื่อเหล่านั้นผ่านการฝังลิงค์เว็บไซต์