ทำไมที่นี่จึงเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก?

ทำไมที่นี่จึงเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก?

อาสาสมัครโครงการนี้