ท่วม-อยู่-ได้ : แปลงผักลอยน้ำที่ ร.ร.บ้านหนองจอก

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%

ท่วม-อยู่-ได้ : แปลงผักลอยน้ำที่ ร.ร.บ้านหนองจอก

ชุมชนเป้าหมาย:

ร.ร.บ้านหนองจอก อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

รับผิดชอบโดย:

สำนักงานเขตธุรกิจสาขาสุราษฎร์ธานี สำนักงานภาคธุรกิจสาขา 7

วันส่งมอบ

วันอาทิตย์ที่ 1  กรกฎาคม 2560

 

ข้อมูลชุมชน

 

  • เป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อต้นปีและเป็นพื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่องทุกปี
  • ร.ร.บ้านหนองจิกมีนักเรียน 40 คน ครู 5 คน นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้ปกครองมีอาชีพดูแลสวนปาล์มและรับจ้าง
  • มีภูมิปัญญาชุมชน ผู้ใหญ่สังเวียน ถ้อยทัดเป็นภูมิปัญญาชุมชน ด้านการทำบ้านลอยน้ำและแปลงผักลอยน้ำ

 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการ เปลี่ยนของชุมชน

 

  • บริเวณชุมชนและโรงเรียนตั้งอยู่ริมน้ำตาปี จึงประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจาทุกปี โดยล่าสุดน้ำท่วมถึงหลังคา สร้างความเสียหายทั้งบ้านเรือนและการทำมาหากิน
  • ชาวบ้านขาดความรู้เรื่องการปลูกผักเพื่อเป็นแหล่งอาหาร ในช่วงน้ำท่วมเพราะน้ำท่วมพืช ผักจะเสียหายทั้งหมด

 

ผลงานการ เปลี่ยนที่มอบให้ชุมชน

 

  1. จัดทำแปลงผักลอยน้ำที่โรงเรียนบ้านหนองจอก เพื่อเป็นแปลงสาธิตการปลูกผักลอยน้ำให้นักเรียนและชุมชน
  2. อบรมนักเรียนให้เป็นแกนนำและรับสมัครผู้ปกครองในการทำแปลงผักสาธิตที่บ้าน
  3. ร่วมกับสมาคมสถาปนิกจัดทำบ้านลอยน้ำเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืนของจ.สุราษฎร์ธานี
  4. ออกแบบแผนที่น้ำท่วมและจัดทำคู่มือสำหรับเป็นสื่อการสอนในโรงเรียน

ดูแผนที่ได้ที่นี่

พบกับโครงการเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนโครงการอื่นได้ ที่นี่

 

 

 

 

อาสาสมัครโครงการนี้