ไฟ-ฟ้า ได้เปลี่ยนชีวิตของเด็กชุมชนอย่างไร?

 

 

ไฟ-ฟ้า ได้เปลี่ยนชีวิตของเด็กชุมชนอย่างไร?

 

ไฟ-ฟ้า ได้ "เปลี่ยน" ชีวิตของน้องเอ็กซ์ จากเด็กที่มีต้นทุนไม่เท่าคนอื่น ให้กลายเป็นนักเต้นที่มีความมุ่งมั่น และพร้อมส่งต่อทักษะและความรู้เหล่านั้นให้รุ่นน้องและผู้อื่นต่อไป

อาสาสมัครโครงการนี้