New!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก
ทุนการศึกษาไฟ-ฟ้า ปี 61

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%

New!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก
ทุนการศึกษาไฟ-ฟ้า ปี 61

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าสัมภาษณ์รับทุนไฟ-ฟ้า ปี 2561 คลิกที่นี่

 

.........................................................................................................................................

 

 

ทุนการศึกษาแบ่งเป็นสองระดับคือ 

ชั้นมัธยม - ได้รับทุนต่อเนื่องปีละ 7,000 บาท จนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6

ชั้นปวช. - ได้รับทุนต่อเนื่องปีละ 14,000 บาท จนถึง ปวช. ที่ 3 

 

คุณสมบัติเด็กไฟ-ฟ้าที่มีสิทธิ์เข้าสมัครรับทุน 

  • เป็นเด็กไฟ-ฟ้า ปีที่สองขึ้นไป และมาเรียนที่ไฟ-ฟ้าสม่ำเสมอ
  • เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนชุมชน และมีบทบาทในการช่วยเหลือส่วนรวมที่ชัดเจน
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมปีที่ 1-5 หรือ ปวช. ปี 1-2
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยของปีการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ปัจจุบันไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่ 
  • สามารถสมัครได้ 1 ทุน  ต่อหนึ่งครอบครัว
  • สามารถสละเวลาทำกิจกรรมจิตอาสาพิเศษร่วมกับศูนย์ไฟ-ฟ้า 30 ชั่วโมงต่อปี

 

ระยะเวลารับสมัคร : 15 ธ.ค.60 ถึง 15 ม.ค. 2561

สนใจกรอกใบสมัครเป็นนักเรียนทุน คลิกที่นี่

 

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก : 1 ก.พ. 2561

นัดสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : 15 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2561  

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา : 30 มี.ค. 2561

เด็ก ๆ ไฟ-ฟ้าที่สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ พี่ ๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า

อาสาสมัครโครงการนี้