FAI-FAH Art Contest 2018

ความคืบหน้าโครงการ

%
ความคืบหน้าโครงการ %

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2561

 • 102 วันที่เหลือ

FAI-FAH Art Contest 2018

 

การประกวดศิลปกรรมเยาวชนโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี ครั้งที่ 3 : FAI-FAH Art Contest 2018 หัวข้อ “ชุมชนสร้างสรรค์ยุค 4.0”

 

มูลนิธิทีเอ็มบี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี ครั้งที่ 3 : FAI-FAH Art Contest 2018 หัวข้อ “ชุมชนสร้างสรรค์ยุค 4.0” ชิงทุนการศึกษามูลค่า พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน และใบประกาศเกียรติคุณ

 

กลุ่มอายุการเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ

 • กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ประเภทของงานศิลปกรรม 
ประเภทภาพศิลปกรรม 2 มิติ

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งเข้าประกวด

 • สร้างสรรค์บนกระดาษ ขนาด A2 (42 x 60 ซ.ม.)
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งผลงานผ่านทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น โดยส่งได้คนละ 1 ผลงาน
 • โรงเรียนสามารถคัดเลือกผลงานส่งได้สูงสุด ระดับชั้นละไม่เกิน 5 ผลงาน (10 ผลงาน/โรงเรียน)
 • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ภายในปี พ.ศ. 2561 ไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผู้ส่งงานเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง พร้อมเขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ระดับชั้น, โรงเรียน, ชื่อผลงาน, เทคนิค และ แนวคิด”การเปลี่ยนชุมชน” ที่ด้านหลังผลงาน
 • แนวคิด ”การเปลี่ยนชุมชน” ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 บรรทัดพร้อมระบุชื่อและที่อยู่ของชุมชนที่ต้องการให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงขึ้นจริงตามแนวคิดของภาพนั้น
 • โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งภาพถ่ายนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม DIY กับ โครงการไฟ-ฟ้า ผ่านทางอีเมล faifahartcontest@gmail.com

รางวัลในแต่ละระดับชั้น

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นอันสิ้นสุด ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

กำหนดการ

 • ระยะเวลาส่งผลงานวันนี้ - 30 กันยายน 2561
 • ประกาศผลทาง www.tmbfoundation.or.th วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 • พิธีมอบรางวัลและแสดงผลงาน 17 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 1 ธนาคาร ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน

จัดส่งรูปผลงานได้ที่
ตู้ ปณ. 74 ที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประสานงานโครงการ 086-500- 9566 หรือ 085-553- 2206

อาสาสมัครโครงการนี้