รวมใจพัฒนา “วรรณวิทย์ ” by TMB

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%

รวมใจพัฒนา “วรรณวิทย์ ” by TMB

จัดรูปแบบการดำเนินการสหกรณ์โรงเรียนอย่างเป็นระบบ พร้อมซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่และสื่อการเรียนการสอนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ชุมชนเป้าหมาย: โรงเรียนวรรณวิทย์ ซอยสุขุมวิท 8 กรุงเทพฯ
รับผิดชอบโดย: สำนักงานเขตธุรกิจสาขา-เอกมัย  สำนักงานภาคธุรกิจสาขา 4
วันส่งมอบโครงการ: วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559

 

ข้อมูลชุมชน

  • โรงเรียนวรรณวิทย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2489 โดยหม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา และมีหม่อมราชวงศ์หญิงรุจีสมร สุขสวัสดิ์ เป็นทั้งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่
  • มีนักเรียน 400 คน  ครู 49 คน เปิดสอนในระดับชั้น ป.1 - ม.3
  • วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนคือให้โอกาสเด็กในชุมชนใกล้โรงเรียน เช่น ชุมชนคลองเตย ได้ศึกษาเล่าเรียนเทียบเท่ากับเด็กคนอื่น ๆ 

 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการ เปลี่ยนของชุมชน

  • จัดการพื้นที่และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆในโรงเรียนให้เป็นระบบระเบียบ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

 

ผลงานการ เปลี่ยนที่มอบให้ชุมชน

  1. จัดรูปแบบการดำเนินการของสหกรณ์โรงเรียน อย่างเป็นระบบ 
  2. ปรับปรุงพื้นที่หลักของโรงเรียน อันประกอบไปด้วย ห้องสมุด ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา และห้องเรียนให้สะอาดและเป็นระเบียบ 
  3. ซ่อมแซมอุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้ที่จำเป็นเพื่อคุณครูและนักเรียนได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อาสาสมัครโครงการนี้