งานปฐมนิเทศทุนการศึกษา ไฟ-ฟ้า ปี 2560

งานปฐมนิเทศทุนการศึกษา ไฟ-ฟ้า ปี 2560

โครงการไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิ ทีเอ็มบี จัดงานปฐมนิเทศให้กับเยาวชนในโครงการฯ ที่ได้รับทุนจากไฟ-ฟ้าเป็นรุ่นที่สอง จำนวน 20 ทุน โดยเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และปวช. ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยงานจัดขึ้นที่ ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2560