ไฟ-ฟ้า E-Newsletter มีนาคม - เมษายน 18

ไฟ-ฟ้า E-Newsletter มีนาคม - เมษายน 18

มูลนิธิทีเอ็มบีขอต้อนรับสมาชิกทุกคนเข้าสู่โลกแห่งการจุดประกาย “การให้” ที่ยั่งยืน....เรามีข่าวสารและกิจกรรมมากมายเพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการ ไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และ เปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวขน” กับพวกเรา

 

ติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ “การจุดประกาย” กับพวกเรา ผ่าน E-newsletter ฉบับราย 2 เดือน

โดยท่านที่สนใจรับข่าวสารจากไฟ-ฟ้า ผ่าน E-newsletter สามารถกรอก E-mail เพื่อรับข่าวสารได้ที่ด้านล่าง Page

 

สนใจสมัครเป็นมนุษย์ไฟ-ฟ้า อาสาสอนน้อง คลิกที่นี่