ทีเอ็มบี เปิดตัวโครงการ เปลี่ยน ชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ปี 2559

ทีเอ็มบี เปิดตัวโครงการ เปลี่ยน ชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ปี 2559

มุ่งมั่นกับการส่งต่อพลังของการ “เปลี่ยน” ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น จนได้รับรางวัล องค์กรยอดเยี่ยมที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนระดับเอเชียถึง 3 รางวัลในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกำลังใจ รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ยืนหยัดทำความดีต่อไปอย่างเข้มแข็ง ล่าสุดทีเอ็มบี เปิดตัวโครงการซีเอสอาร์ กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน หรือ FAI-FAH IN A BOX 2016

 

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสาขา ทีเอ็มบี เผยว่า “กิจกรรม เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน หรือ FAI-FAH IN A BOX เป็นการส่งต่อพลังการ “ให้คืน” ที่ทีเอ็มบีมอบให้กับสังคม โดยพนักงานสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นพลังขับเคลื่อน ทำงานเชิงลึกร่วมกับชุมชน ในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงให้ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  โดยในปีนี้มีแผนงานเพิ่มจำนวนโครงการอีกเท่าตัวเป็น 37 โครงการ จากอาสาสมัครทีเอ็มบีราว 6,000 คน ครอบคลุมชุมชนที่อยู่ในทุกพื้นที่สำนักเขตของทีเอ็มบีทั่วประเทศ รวม 450 สาขา โดยยึดหลักแนวความคิด “ร่วมกันเปลี่ยน” เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น (TMB Make THE Difference) เน้นความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา และมอบประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน”

 

สำหรับโครงการ “เปลี่ยน” ชุมชนเพื่อความยั่งยืน ทั้ง 37 โครงการ ในปีนี้ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 เฟส มีระยะเวลาทำงานราว 3 เดือนต่อโครงการ โดยอาสาสมัครทีเอ็มบีที่เป็นพนักงานสาขาลงพื้นที่ คัดเลือกชุมชนที่มีความต้องการและมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน เพราะการ “เปลี่ยน” ชุมชนอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อชุมชนมีส่วนร่วม ส่วนอาสาสมัครทีเอ็มบีสำนักงานใหญ่ช่วยกันคิดกิจกรรมเพื่อระดมทุน สำหรับใช้จ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้น โดยโครงการในเฟสแรก อาทิ โครงการตลาดรักษ์แผ่นดิน ถิ่นโพนสูง จ.นครราชสีมา  สร้างตลาดสีเขียวเป็นพื้นที่จำหน่ายพืชผล ปลูกฝังวิถีชีวิตเกษตรกรรรม ความรักในที่ดิน ให้ชาวชุมชนรู้จักการแปรทรัพย์ในดินมาใช้อย่างคุ้มค่า, โครงการเรื่องเล่าชาวมอญบางหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อสืบสานและรักษาวัฒนธรรมการปักผ้าตามวิถีของชาวมอญที่สืบทอดกันมา, โครงการอนุรักษ์ผ้าทอมือ กรุงเทพฯ  โดยอาสาสมัครทีเอ็มบีจะมุ่งให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์การตลาด และส่งเสริมเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเยาวชนและผู้ที่สนใจงานผ้าทอมือ เป็นต้น

 

“ในปีนี้อาสาสมัครทีเอ็มบีได้สร้างแรงกระเพื่อมด้วยการส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ของกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน หรือ FAI-FAH IN A BOX ผ่านเว็บไซต์ www.makeTHEdifference.org เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการตั้งเป้าหมาย ที่จะให้คืนสู่สังคมพร้อมอัพเดทความเคลื่อนไหวการทำงานของอาสาสมัคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มจิตอาสาที่สนใจ สามารถแนะนำชุมชนที่น่าสนใจที่อยากให้อาสาสมัครทีเอ็มบีเข้าไปช่วยเปลี่ยน รวมถึงชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้โดยมีเป้าหมายเพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและสังคมได้ในวงกว้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย

 

ติดตามรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ได้ที่ https://makethedifference.org/faifahinabox