ทีเอ็มบีรับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาชุมชน และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ทีเอ็มบีรับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาชุมชน และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นายภารไดย ธีระธาดา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี เป็นผู้แทนธนาคารในการรับมอบรางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาชุมชนของ “ไฟ-ฟ้า” (FAI-FAH) และรางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคธุรกิจการเงินและการธนาคารในระดับภูมิภาคเอเชีย จากงาน ผลงานด้านซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th Asia Best CSR Practices Awards) ที่จัดโดยเครือข่ายผู้บริหารการตลาดแห่งเอเชีย (Chief Marketing Officers Asia) ที่ สิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้