2020 FAI-FAH for Communities เปลี่ยน เพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน

2020 FAI-FAH for Communities เปลี่ยน เพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

ไฟ = พลังที่มีอยู่ในตัวเด็กและชาวชุมชนทุกคน  ฟ้า = พลังแห่งการให้จากอาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาต

ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากทีเอ็มบี | ธนชาต ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change ผ่านโครงการต่าง ๆ 

เริ่มแล้ว 2020 FAI-FAH for Communities
Let’s Make REAL Change for Communities
เปลี่ยน เพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กิจกรรม เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน หรือ FAI-FAH for Communities เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ที่จะต่อยอดแนวความคิดของโครงการ “ไฟ-ฟ้า” ในการ "ให้คืน" สู่สังคม...โดยส่งต่อพลังแห่งการ “ให้ ไปยังพนักงานทั่วประเทศ เพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนให้เกิดการ “เปลี่ยนแปลง” ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

และปี 2563 นี้ เป็นการรวมพลังของอาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาต ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ชุมชน ด้วยการนําความรู้ ความสามารถ จุดประกายการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมายให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้ากว่า 30 โครงการทั่วประเทศ

ติดตามภารกิจของอาสาสมัครทีเอ็มบี | ธนชาตได้ที่นี่ คลิก
หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ-ฟ้า www.tmbfoundation.or.th 

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีเอ็มบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่างๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป