รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนไฟ-ฟ้า ประจำปี 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนไฟ-ฟ้า ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าสัมภาษณ์รับทุนไฟ-ฟ้า ประจำปี 2564

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์
สัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30 – 14.30 น.

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา เวลา (น.)
1 นัดดา อุดมทรัพย์ ผึ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 5  09.30 - 10.00
2 นุชนาฏ สินธุฉาย เฟรช  มัธยมศึกษาปีที่ 3 10.00 - 10.30
3 ตราเกศ ศรีเพ็ชร์  มิลค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 10.30 - 11.00
4 จณิสตา สุริวงค์ ฟิล์ม  มัธยมศึกษาปีที่ 5 11.00 - 11.30
5 วันชนะ กรกันต์ อาร์ม   มัธยมศึกษาปีที่ 2  11.30 - 12.00
6 สมฤทัย พันธ์เพ็ง   เเอม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 12.30 - 13.00
7 สิรภัทร ลีลาศ ใหม่  มัธยมศึกษาปีที่ 3 13.00 - 13.30
8 ภัทรนันท์ นันทรัตน์  แป้ง  มัธยมศึกษาปีที่ 3 13.30 - 14.00
9 พงศกร ชัยสอน บิ๊ก  มัธยมศึกษาปีที่ 1 14.00 - 14.30


หมายเหตุ: ให้น้องๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ
สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30 – 17.30 น.

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา เวลา (น.)
1 ธนธรณ์ รุ่งแจ้ง ฟิล์ม มัธยมศึกษาปีที่ 3 09.30 - 10.00
2 มุกข์สินี ศักดิ์เมธีวัฒนา ไมค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10.00 - 10.30
3 อำนาจ  พรมชนะ  ลัคกี้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 10.30 - 11.00
4 อภิญญา ตรีพาต จ๋า  มัธยมศึกษาปีที่ 3 11.00 - 11.30
5 ฌามากาณต์ ทิพยพัฒน์ แมมมอธ   มัธยมศึกษาปีที่ 4 11.30 - 12.00
6 กิตติพงศ์ เชื้ออินทร์ เกมส์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 12.30 - 13.00
7 กิตติพงศ์ เชื้ออินทร์ หมวย มัธยมศึกษาปีที่ 2 13.00 - 13.30
8 ยุวรดา สุขท่า ธัญญ่า มัธยมศึกษาปีที่ 2 13.30 - 14.00
9 น้ำมนต์  ภูงาม เพียว มัธยมศึกษาปีที่ 1 14.00 - 14.30
10 สุพรรษา พุทธเจริญ หนึ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 14.30 -15.00
11 ริสา เหมือนเมือง ฮิกมะห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15.00 -15.30
12 ปานดาว สงวนศักดิ์ อั้ม มัธยมศึกษาปีที่ 3 15.30 - 16.00
13 กิตติยากร โพล้งเศรษฐี มายด์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 16.00 - 16.30
14 ประภาวิณี พอกจัตุรัส เจน มัธยมศึกษาปีที่ 3 16.30 - 17.00
15 จุฬาลักษณ์ พิงขุนทด เเพรว มัธยมศึกษาปีที่ 2 17.00 - 17.30


หมายเหตุ: ให้น้องๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จันทน์
สัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 14.30 - 17.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา เวลา (น.)
1 เจนจิรา เครือน่าน แจน มัธยมศึกษาปีที่ 5  14.30 - 15.00
2 จุฑามาศ ศรีสุข เเหม่ม มัธยมศึกษาปีที่ 3 15.00 - 15.30
3 วรพล แสนสีแก้ว พล มัธยมศึกษาปีที่ 5 15.30 - 16.00
4 ดนุพล ศิลารัตน์ มาเเชล มัธยมศึกษาปีที่ 4 16.00 - 16.30
5 ศิริขวัญ อุ่นวิเศษ ผักบุ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 3 16.30 - 17.00


หมายเหตุ: ให้น้องๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย
สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30 – 17.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา เวลา (น.)
1 ปุณิกา ภัทรกนกศิริ ปอนด์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 09.30 - 10.00
2 วิชญาพร​ ดำนงค์ เบล มัธยมศึกษาปีที่ 2 10.00 - 10.30
3 ศุภกร พยุงดี อู๋ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10.30 - 11.00
4 ศุภสุตา นิยมเสถียร ขวัญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11.00 - 11.30
5 ปัญญวัต เจริญจินดารัตน์ แบงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11.30 - 12.00
6 ภีรพัฒน์ เเหวนทองคํา โฟล์ค ปวช. 1 12.30 - 13.00
7 ปภาดา มาท้วม มาย มัธยมศึกษาปีที่ 4 13.00 - 13.30
8 ณัฐณิชา นราอาจ เอื้อ มัธยมศึกษาปีที่ 4 13.30 - 14.00
9 ธนภัทร แก้ววันตา ดิว มัธยมศึกษาปีที่ 5 14.00 - 14.30
10 เกศริน ศรีจันทร์ ส้ม มัธยมศึกษาปีที่ 2 14.30 - 15.00
11 ปัญญาภรณ์  คุณากร น้องใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 2 15.00 -15.30
12 ดลยวรรณ จิตรา กิม มัธยมศึกษาปีที่ 2 15.30 -16.00
13 วิมลวรรณ  วิเศษสิงห์ ครีม ปวช. 1 16.00 -16.30
14 พัทธรินทร์ วิเศษสิงห์ เค้ก มัธยมศึกษาปีที่ 1 16.30 -17.00


หมายเหตุ: ให้น้องๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ
สัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 10.00 – 16.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา เวลา (น.)
1 ชัญญานุช จันทอง อุ้ยอ้าย ปวช.1 10.00 - 10.30
2 ตรีรัตน์ เจริญสุข โบนัส มัธยมศึกษาปีที่ 4 10.30 - 11.00
3 ประวิตรา รินแก้ว โบว์ ปวช.1 11.00 - 11.30
4 ณัฐชยา  นิภาธรวงษ์ มิว มัธยมศึกษาปีที่ 1 11.30 - 12.00
5 วิภาดา ช่างสกุลทอง เตย ปวช.1 12.30 - 13.00
6 ยุทธชัย ศรีวารี อิ๊ก มัธยมศึกษาปีที่ 5 13.00 - 13.30
7 สิรดนัย​ บูรณะ​เสน ซีรี่ย์​ ปวช.1 13.30 - 14.00
8 ณัฐธิชา ก้อนใส ฝ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 3 14.00 - 14.30
9 ธีรเทพ อุณหัง ทีม มัธยมศึกษาปีที่ 2 14.30 - 15.00
10 ณัฐวัฒน์ รุจิโรจน์ธนเล แพน มัธยมศึกษาปีที่ 1 15.00 - 15.30
11 นนทพัทธ์ เรี่ยมรัตน์ นนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15.30 - 16.00


หมายเหตุ: ให้น้องๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด มูลนิธิทีเอ็มบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า
(โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ
หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่างๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิ
สามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิ
สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้
มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิ
ตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล
และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย
และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล
และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)

มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืนต่อไป