ถามตอบ

ตอบ:

โครงการไฟ-ฟ้า เป็นกิจกรรมหลักของมูลนิธิทีเอ็มบี ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2552 ภายใต้ปรัชญา “TMB Make THE Difference” มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้คืนสู่ชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ตอบ:

“ไฟ” คือ พลังที่มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน “ฟ้า” คือ พลังของการให้ จาก TMB

ตอบ:

ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ศูนย์

1) ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์

2) ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ

3) ศูนย์ไฟ-ฟ้า จันทน์

4) ศูนย์ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย

ตอบ:

เรามีกิจกรรม มนุษย์ไฟ-ฟ้า อาสาวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครเข้ามาสอนเด็กๆ ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า โดยอาสาสมัครออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้เด็กๆ ในชุมชนได้พัฒนาตนเอง โดยสามารถเข้าไปลงชื่อเพื่อร่วมเป็นอาสาสมัครได้ที่ www.tmbfoundation.or.th/th/volunteers

ตอบ:

เว็บไซต์ของมูลนิธิทีเอ็มบีเปิดโอกาสให้ร้านค้าจากชุมชน สามารถประกาศขายสินค้า และผู้ซื้อสามารถเลือกชมสินค้า แล้วติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างกันเองได้อย่างอิสระ ดังนั้น เงินที่ได้จากการขายสินค้าจะถึงมือชุมชนผู้ผลิตสินค้าโดยตรง 100%