อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดง :
มนุษย์ไฟ-ฟ้าอาสาสอนน้องอนุรักษ์

อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดง :
มนุษย์ไฟ-ฟ้าอาสาสอนน้องอนุรักษ์

“ดีใจมากๆ ที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาสอนน้องๆ ที่นี่เป็นที่ให้โอกาสเยาวชน ช่วยเปิดโลกของเด็กๆ ให้กว้างขึ้น เชื่อว่าโครงการนี้น่าจะสร้างสิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนไทยได้อีกเยอะ

 

“งานนักอนุรักษ์เป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กๆ ต้องมี ความรู้นี้น่าจะเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นได้ ถ้าเด็กๆ เป็นนักอนุรักษ์ เขาจะมีความคิดที่เป็นระบบ ทำให้สามารถแก้ปัญหาหรือทำงานที่ไหนก็ได้

 

“ความรู้ที่คุณมีอาจช่วยปลูกฝังให้น้องๆ หันมาดูแลชุมชนกันมากขึ้น...มาเป็น ‘มนุษย์ไฟ-ฟ้า’ ด้วยกันเยอะๆ นะครับ”