โครงการ จุดประกาย ทำขาย “ ให้ ” เป็น
img

ไฟ-ฟ้า = กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนที่มุ่งจุดประกายพลังแห่งการให้ จากทีเอ็มบีและธนชาต


ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือให้กลุ่มคนที่ว่างงาน หรือ ไม่มีรายได้เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้สามารถ

 • มีทักษะการ ทำเป็น : ได้เรียนรู้ทักษะการทำอาหารคาว/เบเกอรี่กับเชฟระดับมืออาชีพ (1 ท่านสามารถเลือกสมัครได้ 1 ประเภทคาว/เบเกอรี่)
 • มีทักษะการ ขายเป็น : สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
 • ได้มีโอกาส เป็นผู้ให้ : ได้เรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพ และนำไปส่งต่อความรู้ หรือแบ่งปันความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

ตารางเรียนเมนูอาหารคาว โดยเชฟชุมพล
วัน เวลา เมนู จำนวนที่รับ
ศุกร์ที่ 12 มี.ค.64 10:00-15:00 น. (1) ข้าวคลุกกะปิชาววัง
(2) ทอดมันปลากรายข่าอ่อน
20 ท่าน
ศุกร์ที่ 26 มี.ค.64 10:00-12:00 น. เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับการทำอาหาร
เพื่อสร้างรายได้และการโพสต์ขาย
ออนไลน์ที่ไม่ควรพลาด

หรือ


ตารางเรียนเมนูเบเกอรี่ โดยเชฟลัท
วัน เวลา เมนู จำนวนที่รับ
พฤ.ที่ 18 มี.ค.64 10:00-15:00 น. (1) Basque Burnt Cheesecake
(2) ขนมเปี๊ยะ
20 ท่าน
ศุกร์ที่ 26 มี.ค.64 10:00-12:00 น. เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับการทำเบเกอรี่
เพื่อสร้างรายได้และการโพสต์ขาย
ออนไลน์ที่ไม่ควรพลาด


ขั้นตอนการสมัคร


คลิก
หรือสแกนเพื่อสมัคร


qr-code

และกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน เพื่อให้ทีมงานพิจารณา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องว่างงานหรือถูกเลิกจ้างจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
 • มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • เปิดใจ พร้อมเรียนรู้ และรักการให้ พร้อมที่จะแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นที่เดือดร้อนต่อไป
 • มีทักษะในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ พร้อมเสียสละเวลาส่วนตัว และสามารถแบ่งเวลาเพื่อร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบได้
 • สามารถเดินทางเพื่อมาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าประดิพัทธ์ (ถ.ประดิพัทธ์ กทม.)ได้
 • มีอุปกรณ์และสามารถใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อร่วมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ (กรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนที่ศูนย์เรียนรู้ได้)

ประกาศผลการคัดเลือก

 • ประกาศผลผ่าน Facebook TMB ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ผ่าน inbox Facebook TMB ภายในวันพุธที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โดยจะขอมอบสิทธิ์ให้ผู้สมัครในลำดับถัดไป
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณบัว โทร 082-465-9454, คุณเรย์ โทร 062-689-6142


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูหรือวัตถุดิบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถาม-ตอบ ข้อสงสัย
สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด มูลนิธิทีเอ็มบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า
(โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ
หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่างๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิ
สามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิ
สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้
มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิ
ตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล
และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย
และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล
และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)

มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืนต่อไป

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

Q1 :ใครสามารถสมัครเข้าอบรมได้บ้าง?
A :โครงการจุดประกาย ทำขาย “ให้” เป็น จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่กระจายของโควิด-19 ให้มีทักษะด้านการทำอาหารและเบเกอรี่เพื่อสร้างอาชีพและเป็นผู้ “ให้” ได้ส่งต่อความรู้และทักษะไปยังผู้อื่นต่อไป
Q2 :ต้องไปเรียนที่ไหน
A :โครงการจุดประกาย ทำขาย “ให้” เป็น จัดอบรมที่ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ตั้งอยู่ใกล้กับซอยประดิพัทธ์ 14)
Q3 :วิธีการเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์?
A :ท่านสามารถเดินทางได้ทั้งรถเมล์ หรือรถไฟฟ้า BTS (ลงสถานีสะพานควายและเดินเข้ามาทางถนนประดิพัทธ์ประมาณ 800 เมตร) รถโดยสารประจำทางที่ผ่านได้แก่ สาย 3, 117, 52, ปอ.44 ปอ.90 ปอ.524
Q4 :เข้าอบรมต้องมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่า?
A :ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ทางโครงการจะจัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการเรียนให้ทั้งหมด
Q5 :อยากมาเรียนมีค่าเดินทางให้หรือไม่?
A :ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดด้วยตนเอง
Q6 :ถ้าไม่ถูกเลิกจ้างแต่ถูกลดเงินเดือนสมัครได้หรือไม่?
A :โครงการจุดประกายทำขาย “ให้” เป็น มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานหรือตกงานที่เป็นผลจากการแพร่กระจายของโควิด-19 หากท่านได้รับผลกระทบด้านรายได้ที่ลดลง ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัคร
Q7 :ระยะเวลาการเรียนกี่วันและหากไม่สามารถเรียนครบตามกำหนดเวลาจะมีผลอย่างไร?
A :ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าเรียนทั้งหมด 2 วัน ทั้งในช่วงเช้า – บ่าย ตามคอร์สเมนูที่ได้เลือกไว้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถเข้าเรียนได้ครบตามวันและเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้ไม่ได้ความรู้และเทคนิคตามที่เชฟวางแผนไว้