โครงการสะพานบุญ

โครงการ "สะพานบุญ" เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นพื้นที่กลาง ระหว่างองค์กรสาธารณกุศล และผู้มีจิตศรัทธา ในการบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ เพื่อจุดประกายพลังการให้คืนสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งสร้างเครือข่าย ความร่วมมือที่เข้มแข็งกับองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้องเพื่อสาธารณประโยชน์และคงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล

ดูทั้งหมด

องค์กรที่ร่วมโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการสะพานบุญ

Email : CorporateCallCenter@tmbbank.com
หรือ คุณอภิวัฒน์ อิ่มพรรณไชย 02-2423969