TMB | LESS FAT MORE FOOD "เปลี่ยนหุ่นให้น้องอิ่ม"

Project Completed

100%
Project Completed 100%

เพราะทุก 1 กิโลฯ ที่ลด = อาหาร 1 มื้อให้น้องๆ

ผ่าน "มูลนิธิทีเอ็มบี"

มาร่วม เปลี่ยน เพื่อเป้าหมาย 20,000 มื้อ

เพื่อช่วยให้น้องๆ ได้กินอิ่มกัน!!

  • Ratchaburi

TMB | LESS FAT MORE FOOD "เปลี่ยนหุ่นให้น้องอิ่ม"

เพราะ TMB เชื่อว่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมได้
เพียง "เริ่มต้น" ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร ดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเอง

 

เป้ามายของโครงการ:

เพื่อสนับสนุนโครงการ "มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม" โดย World Vision ช่วยเหลือเรื่องอาหาร และโภชนาการของเด็กที่ขาดแคลน

 

รายละเอียดกิจกรรม:

ชวนสมาชิกสังคมออนไลน์ฯ ตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น โดยทุกๆ 1 กิโลกรัม เท่ากับอาหาร 1 มื้อสำหรับเด็กขาดแคลน ภายใต้แนวคิด Make THE Difference ผ่านมูลนิธิทีเอ็มบี

 

สรุปยอดบริจาคอาหาร:

สามารถบริจาคอาหารรวม 21,350 มื้อ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 11 แห่ง  และประเดิมเลี้ยงอาหารเด็กแห่งแรกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก  อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี   

 

ดูรายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติม ได้ที่  https://makethedifference.org/LessFatMoreFood

Volunteer of this project