ร่วมด้วย ช่วยกัน ลดความเสี่ยงให้บุคลากรแพทย์ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

ร่วมด้วย ช่วยกัน ลดความเสี่ยงให้บุคลากรแพทย์ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

ห้องคัดกรองผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน ถือเป็นด่านแรกที่จำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยป้องกันบุคลากรแพทย์ ที่กำลังปฎิบัติหน้าที่อยู่บนความเสี่ยง! 

มูลนิธิทีเอ็มบี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเปลี่ยนเต็นท์คัดกรองชั่วคราว ให้เป็นห้องคัดกรองผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับบุคลากรแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า ศูนย์กลางในการรักษาโรค COVID-19 ของ จ.นนทบุรี (จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ) 

ท่านสามารถบริจาคผ่าน Mobile Banking ด้วยการสแกน QR Code เพื่อร่วมสมทบทุน หรือ คลิกบริจาค

กรณีที่ท่านบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี และต้องการใบเสร็จลดหย่อนภาษี โปรดแนบหลักฐานการโอนเงิน 

ระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้บริจาค ส่งไปยังอีเมล info@tmbfoundation.or.th 

E-newsletter Subscription

Subscribe to TMB Foundation’s newsletter.
Learn how to Make REAL Change to Youths & Communities with us.

Consent for collection, use and disclosure
of personal data

With our intent and determination to provide the most satisfied service experience,
TMB Foundation (the “Foundation”), a charitable organization no. 881 is mainly responsible
for operating FAI-FAH (a sustainable giving project). The Foundation would like to request
for your consent to collect, use and disclose your personal data provided to the Foundation or obtained in possession of the Foundation for the purpose of conducting activities and offering the improved level of accessibility to services such as volunteers application, information inquiry, the Foundation’s information publication including product purchase, product delivery and public relations information. In order to comply with applicable laws and regulations along with promoting and improving the services to the most satisfaction. Furthermore, the Foundation further requests for your explicit consent that the recipient of personal data, disclosed by the Foundation, shall be entitled to collect, use and disclose your personal data for the purpose specified above.

The Foundation understands and respects your free will whether to give consent or not.
In the event of refusal, there is a chance that you might miss the Foundation’s great deals
and benefits relevant to your interest. The Foundation acknowledges the importance of protection of your personal data, and it is our commitment to safeguard your personal data by keeping it confidential and secured, and leverage it only for your best interest, in accordance with legal standard under the Personal Data Protection Act.

The information regarding the scope of purposes, categories of recipients of personal data, the rights of the data owners, the rights of the Foundation to collect, use and disclose personal data, any updates of Privacy Notice and the contact details of the Foundation shall be published in the Privacy Notice through the Foundation’s website (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)
The Foundation deeply appreciates your support and it is our objective to continue
the idea of “giving back to society” by igniting the power of “giving” to create sustainability
for our youths, community and society.