ศูนย์ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ

ศูนย์ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ

แนวคิดการออกแบบอาคาร: การออกแบบโดยผสมผสานกับเอกลักษณ์ของเมืองปากน้ำ ซึ่งนำเอาสีสัน เส้นสาย ความโค้งมนของสายน้ำ และคลื่น มานำเสนอผ่านวัสดุพื้นถิ่น
ริมน้ำ ความเป็นเมืองเก่า ผสานเข้ากับความทันสมัยในการออกแบบพื้นที่ เพื่อให้การใช้งานเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เพื่อสร้างให้ศูนย์ไฟ-ฟ้า เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสมุทรปราการ ออกแบบโดย นิรันดร์ เมฆโปธิ และ ณภัทร มหาอุดมพร บริษัท ERDINI DESIGN Co.,Ltd.วิชาเด่น: สื่อสารสร้างสรรค์ออนไลน์ (Creative Content Creator)ดู ตารางเรียนของศูนย์ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ คลิกที่นี่ *ขณะนี้ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ปิดทำการชั่วคราว ถึง 15 ตุลาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)คุณครูไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ หมวดภาษา • คุณครู วริศรา จงเลิศจรรยา

  สอนภาษาอังกฤษ


หมวดดนตรี เต้นรำ และกีฬา • คุณครู ธนาศักดิ์ วศินชยานันต์

  สอนเทควันโด

 • คุณครู สมัย ยงยุทธ

  สอนมวยไทย

 • คุณครู ธณัตชัย เหลือรักษ์

  สอนวงดนตรี

 • คุณครู ชาติชาย อนันต์จันรัตน์

  สอนกีตาร์โปร่ง

 • คุณครู ณนันท์ อังศิริกุลโชติ

  สอนร้องเพลง

 • คุณครู อิศวรา วิจิตรจรรยา

  สอนเต้น

 • คุณครู พัชรพร สโมสร

  สอนร้องเพลง


หมวดศิลปกรรม • คุณครู ศิริชัย ดอนสิงห์

  สอนสีน้ำ

 • คุณครู ชัชวาล ช่วยชู

  สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • คุณครู สมยศ รัตนสุวรรณกุล

  สอนวาดเส้น


หมวดสื่อสารสร้างสรรค์ออนไลน์ • คุณครู พัฒนะ จิรวงศ์

  สอนสื่อสาร

สนใจสมัครเป็นเด็ก ไฟ-ฟ้า ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ ติดต่อ160/5-6 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270วันเวลาทำการ:อังคาร - ศุกร์: 11:00 - 19:30 น. / เสาร์ - อาทิตย์: 08:30 - 17:00 น. (หยุดวันจันทร์)เบอร์โทรศัพท์ 0-2115-1976 , 06-5924-8798แผนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการE-newsletter Subscription

Subscribe to TMB Foundation’s newsletter.
Learn how to Make REAL Change to Youths & Communities with us.

Consent for collection, use and disclosure
of personal data

With our intent and determination to provide the most satisfied service experience,
TMB Foundation (the “Foundation”), a charitable organization no. 881 is mainly responsible
for operating FAI-FAH (a sustainable giving project). The Foundation would like to request
for your consent to collect, use and disclose your personal data provided to the Foundation or obtained in possession of the Foundation for the purpose of conducting activities and offering the improved level of accessibility to services such as volunteers application, information inquiry, the Foundation’s information publication including product purchase, product delivery and public relations information. In order to comply with applicable laws and regulations along with promoting and improving the services to the most satisfaction. Furthermore, the Foundation further requests for your explicit consent that the recipient of personal data, disclosed by the Foundation, shall be entitled to collect, use and disclose your personal data for the purpose specified above.

The Foundation understands and respects your free will whether to give consent or not.
In the event of refusal, there is a chance that you might miss the Foundation’s great deals
and benefits relevant to your interest. The Foundation acknowledges the importance of protection of your personal data, and it is our commitment to safeguard your personal data by keeping it confidential and secured, and leverage it only for your best interest, in accordance with legal standard under the Personal Data Protection Act.

The information regarding the scope of purposes, categories of recipients of personal data, the rights of the data owners, the rights of the Foundation to collect, use and disclose personal data, any updates of Privacy Notice and the contact details of the Foundation shall be published in the Privacy Notice through the Foundation’s website (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)
The Foundation deeply appreciates your support and it is our objective to continue
the idea of “giving back to society” by igniting the power of “giving” to create sustainability
for our youths, community and society.