ศูนย์ไฟ-ฟ้า จันทน์

ศูนย์ไฟ-ฟ้า จันทน์

แนวคิดการออกแบบอาคาร: การสร้างประสบการณ์ของพื้นที่ให้คล้ายกับแคทวอล์ค เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถมาใช้พื้นที่สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ ออกแบบอาคารโดยสถาปนิกอาสา Kelly Wheatley เจ้าของบริษัทสถาปนิก Atelier Lumpeวิชาเด่น: ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นดูตารางเรียนของศูนย์ไฟ-ฟ้า จันทน์  คลิกที่นี่*ขณะนี้ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ปิดทำการชั่วคราว ถึง 15 ตุลาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)คุณครูไฟ-ฟ้า จันทน์หมวดภาษา • คุณครู จุติพร ยศอาจ

  สอนภาษาอังกฤษ ม.ต้น

 • คุณครู ภัทรศยา สื่อสุนทรานนท์

  สอนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

 • คุณครู สุรศักดิ์ พรกาญจนากุล

  สอนสนทนาภาษาอังกฤษ

 • คุณครู วตรีธาร รุจิรมย์

  สอนภาษาญี่ปุ่น


หมวดดนตรี เต้นรำ และกีฬา • คุณครู ธนาศักดิ์ วศินชยานันต์

  สอนเทควันโด

 • คุณครู ทวีวัฒน์ วศินชยานันต์

  สอนเทควันโด

 • คุณครู ณัฐกิตติ์ เขมะสถิต

  สอนเทควันโด

 • คุณครู สัญญา ฆ้องกระโทก

  สอนมวยไทย

 • คุณครู ชาลิสา ชาว์บ

  สอนร้องเพลง

 • คุณครู ธนัฐพงษ์ ปรียาอนันต์

  สอนเต้น

 • คุณครู จุฑารัตน์ กุลดิลก

  สอนเต้น

 • คุณครู กิตติพรรดิ์ มุขพิลา

  สอนเต้น

 • คุณครู วรนันท์ คำเพ็ญ

  สอนกีตาร์โปร่ง

 • คุณครู ธณัตชัย เหลือรักษ์

  สอนวงดนตรี

 • คุณครู พัชรพล แตงบุตร

  สอนวงดนตรี


หมวดศิลปกรรม • คุณครู ยุฐิพงษ์ กนกวงศ์อนันต์

  สอนวาดเส้น

สนใจสมัครเป็นเด็ก ไฟ-ฟ้า ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า จันทน์ ติดต่อ71, 73 ซ.จันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120วันเวลาทำการ:อังคาร - ศุกร์: 11:00 - 19:30 น. / เสาร์ - อาทิตย์: 08:30 - 17:00 น. (หยุดวันจันทร์)เบอร์โทรศัพท์ 02 -286-7172 มือถือ 084-875-7479แผนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า จันทน์E-newsletter Subscription

Subscribe to TMB Foundation’s newsletter.
Learn how to Make REAL Change to Youths & Communities with us.

Consent for collection, use and disclosure
of personal data

With our intent and determination to provide the most satisfied service experience,
TMB Foundation (the “Foundation”), a charitable organization no. 881 is mainly responsible
for operating FAI-FAH (a sustainable giving project). The Foundation would like to request
for your consent to collect, use and disclose your personal data provided to the Foundation or obtained in possession of the Foundation for the purpose of conducting activities and offering the improved level of accessibility to services such as volunteers application, information inquiry, the Foundation’s information publication including product purchase, product delivery and public relations information. In order to comply with applicable laws and regulations along with promoting and improving the services to the most satisfaction. Furthermore, the Foundation further requests for your explicit consent that the recipient of personal data, disclosed by the Foundation, shall be entitled to collect, use and disclose your personal data for the purpose specified above.

The Foundation understands and respects your free will whether to give consent or not.
In the event of refusal, there is a chance that you might miss the Foundation’s great deals
and benefits relevant to your interest. The Foundation acknowledges the importance of protection of your personal data, and it is our commitment to safeguard your personal data by keeping it confidential and secured, and leverage it only for your best interest, in accordance with legal standard under the Personal Data Protection Act.

The information regarding the scope of purposes, categories of recipients of personal data, the rights of the data owners, the rights of the Foundation to collect, use and disclose personal data, any updates of Privacy Notice and the contact details of the Foundation shall be published in the Privacy Notice through the Foundation’s website (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)
The Foundation deeply appreciates your support and it is our objective to continue
the idea of “giving back to society” by igniting the power of “giving” to create sustainability
for our youths, community and society.