ศูนย์ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย

ศูนย์ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย

แนวคิดการออกแบบอาคาร: การนำเอกลักษณ์การใช้ชีวิตของคนไทยในชุมชน มาออกแบบให้สามารถสัมผัสได้ด้วยการสำนึกมากกว่าการมองเห็น โดยมีแสงจากธรรมชาติ
และอากาศที่ถ่ายเท เสมือนกับเป็นลานกลางแจ้งสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้คนในชุมชน ออกแบบอาคารโดยสถาปนิกอาสา คุณเอกสิทธิ์ แจ้งอ่างหิน เจ้าของบริษัท Anghin Architectureวิชาเด่น: การท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน

ดูตารางเรียนของศูนย์ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย คลิกที่นี่ *ขณะนี้ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ปิดทำการชั่วคราว ถึง 15 ตุลาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)คุณครูไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย หมวดการท่องเที่ยว • คุณครู เฉลิมพร จันทร์ทอง

  สอนวิชาท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน

 • คุณครู เจษฎาพร ศรวิชัย

  สอนวิชาท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน

 • คุณครู นรากร คูสกุล

  สอนวิชาท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน

 • คุณครู ศุภวรรณ สุธรรมฤทธิ์

  สอนวิชาท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน

 • คุณครู วิญญู ศิริพัฒนานนท์

  สอนวิชาท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน


หมวดภาษา • คุณครู วริศรา จงเลิศจรรยา

  สอนภาษาอังกฤษ

 • คุณครู ธิษณามตี จิรางกูล

  สอนภาษาเกาหลี


หมวดดนตรี เต้นรำ และกีฬา • คุณครู ธนาศักดิ์ วศินชยานันต์

  สอนเทควันโด

 • คุณครู ทวีวัฒน์ วศินชยานันต์

  สอนเทควันโด

 • คุณครู สัญญา ฆ้องกระโทก

  สอนมวยไทย

 • คุณครู ชาติชาย อนันต์วัจนรัตน์

  สอนกีตาร์

 • คุณครู พัชรพร สโมสร

  สอนร้องเพลง

 • คุณครู กิตติพรรดิ์ มุขพิลา

  สอนเต้น


หมวดศิลปกรรม • คุณครู ประพัฒน์ กุลพาวิโรจน์

  สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • คุณครู ยุฐิพงษ์ กนกวงศ์อนันต์

  สอนศิลปะไทย


สนใจสมัครเป็นเด็ก ไฟ-ฟ้า ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย ติดต่อ299, 301 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700วันเวลาทำการ:อังคาร - ศุกร์: 11:00 - 19:30 น. / เสาร์ - อาทิตย์: 08:30 - 17:00 น.  (หยุดวันจันทร์)เบอร์โทรศัพท์ 0-2418-0130แผนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อยE-newsletter Subscription

Subscribe to TMB Foundation’s newsletter.
Learn how to Make REAL Change to Youths & Communities with us.

Consent for collection, use and disclosure
of personal data

With our intent and determination to provide the most satisfied service experience,
TMB Foundation (the “Foundation”), a charitable organization no. 881 is mainly responsible
for operating FAI-FAH (a sustainable giving project). The Foundation would like to request
for your consent to collect, use and disclose your personal data provided to the Foundation or obtained in possession of the Foundation for the purpose of conducting activities and offering the improved level of accessibility to services such as volunteers application, information inquiry, the Foundation’s information publication including product purchase, product delivery and public relations information. In order to comply with applicable laws and regulations along with promoting and improving the services to the most satisfaction. Furthermore, the Foundation further requests for your explicit consent that the recipient of personal data, disclosed by the Foundation, shall be entitled to collect, use and disclose your personal data for the purpose specified above.

The Foundation understands and respects your free will whether to give consent or not.
In the event of refusal, there is a chance that you might miss the Foundation’s great deals
and benefits relevant to your interest. The Foundation acknowledges the importance of protection of your personal data, and it is our commitment to safeguard your personal data by keeping it confidential and secured, and leverage it only for your best interest, in accordance with legal standard under the Personal Data Protection Act.

The information regarding the scope of purposes, categories of recipients of personal data, the rights of the data owners, the rights of the Foundation to collect, use and disclose personal data, any updates of Privacy Notice and the contact details of the Foundation shall be published in the Privacy Notice through the Foundation’s website (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)
The Foundation deeply appreciates your support and it is our objective to continue
the idea of “giving back to society” by igniting the power of “giving” to create sustainability
for our youths, community and society.